Trygg och säker    

                                                                                                  Nr 2 2019 (årgång 21)

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt tagit del av information från mig. 

 

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.

Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.

Tidigare inspirationsblad hittar du här.

Låt 2019 bli året då ni satsar på personalen och tryggheten. Vi hjälper företag, kommuner mm att skapa ett säkerhetstänk på arbetsplatsen.

 

---
---

Arbetsmiljöverket kommer i år att inspektera närmare 2 000 företag.

Syftet är att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar, när det gäller att systematiskt förebygga skador och ohälsa orsakade av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Varannan känner oro och ångest över jobbet
De som känner besvär av jobbet upplever flera olika typer av symptom. Varannan uppger att de har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet. 
    
Dessutom upplever varannan av dessa personer symptom på depression på grund av jobbet. Och det ligger på arbetsgivaren att undersöka och åtgärda sådant som kan orsaka arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Ohälsosamt arbetsklimat kan även orsaka fysiska skador. 
    
Vad Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att titta på är bland annat om arbetsgivaren har undersökt riskerna och åtgärdat sådant som kan vara orsaken till arbetsrelaterad ohälsa. Till exempel kommer inspektörerna att titta på:    

• Hot och våld på arbetsplatsen

• Arbetstid och arbetsbelastning

• Kränkande särbehandling

Dessa teman kommer att anpassas efter de huvudsakliga risker som finns vid respektive verksamhet. Arbetsmiljöverkets tes är att psykisk ohälsa på jobbet även kan orsaka fysiska skador.
    
Bland annat vet man att för hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Men hög arbetsbelastning kan även leda till dåliga relationer på arbetsplatsen. 
    
Dessutom kan för hög arbetsbelastning leda till att man blir stressad och skyndar sig, vilket kan leda till att man kanske
halkar och gör sig illa. Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren se arbetsmiljön som en helhet.

Läs hela artikeln här.

Vill ni ha hjälp så hör gärna av er via epost.

---

Kroppen är gjord för att röra på sig.

Vår kropp behöver rörelse. Och det innebär inte att jag behöver ta mig till en anläggning, byta om, träna, duscha och varva ner. Har jag inte det intresset eller tid, så räcker det med det lilla.

Läs mer på Arbetsliv eller Sunt Arbetsliv.

---

Varför har vi olika typer av handlingsplaner, rutiner mm på arbetsplatsen?

Jo för vi bl a ska bemöta kunder, klienter, brukare mm på samma sätt. Detta skapar en större trygghet både hos personalen och även de vi jobbar mot. Men det jag märker ute i arbetsgrupperna är att alla i arbetsgruppen inte alltid följer rutinerna ute gör lite eget (så har jag alltid gjort, kan vara en motivering). Om någon inte följer rutinerna skickar konstiga signaler till kunder, klienter och brukare mm. Det skickas också fel signaler till arbetsgruppen om chefen låter detta fortgå.

På många arbetsplatser finns det ”rutiner som sitter i väggarna”. Denna tysta kunskap är i grund inte fel, men om den inte är nedskriven är dessa rutiner svårare att  uppdatera och sprida.

När jagi början av en mina utbildningar frågar om de har en bra arbetsgrupp, svarar det ofta ja. När man sedan exempelvis kommer till frågan om att följa rutiner ställer samma fråga, så börjar deltagarna titta runt och skruva lite på sig.

Rutiner ska vara uppdaterade och anpassade till arbetsplatsen, samt alla ska följa dem.

---

Och detta med frågan varför finns det behov av säkerhet? Eller ditt och mitt.

Och svaret är i grund enkelt. Folk kan inte låta bli andra och andras saker. Men att komma rätt i frågan är en utopi och omöjligt så som det är idag.

Om vi skulle kunna få individer att låta bli att ta, stjäla andras egendom, att få individer att låta bli att reta, kränka, sluta slå på, misshandla, döda andra. Så skulle vi slippa känna oss otrygga och behöva bygga säkerhet i alla de olika formerna.
Detta är en grundvärdering som saknas idag. Läs mer

---

Hjälp arbetskamraten må bra.

Att trivas på jobbet innehåller många faktorer. En av dem är må bra. Och av olika orsaker kanske vi inte alltid gör det. Det kan vara något på jobbet, men också något som ligger utanför arbetet. Händer det på jobbet har vi som kollegor och chef lättare att se och stötta de som utsatts. Vi måste som arbetskamrater även stötta våra kollegor i jobbiga situationer som inte behöver vara grundade i arbetet. Händer något utanför arbetet, kan det vara svårare att se. Därför är det först viktig att ha en kultur på jobbet att bry sig om. Sedan gäller det att fråga när du ser eller får en känsla att allt inte är som det ska. VÅGA BRY DIG.

---

Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan.

---

Öppna utbildningar i maj.

Nu i maj erbjuder vi öppna utbildningar i Linköping. För dig som vill utbilda dig till bättre kunskap.

HLR med hjärtstartare. Lördag 4/5 kl 10.00-13.00. Mer info på inbjudan.

Barn-HLR. Söndag 5/5 kl 14.00-17.00. Mer info på inbjudan.

Självförsvar. Lördag 18/5 kl 09.30-17.00. Mer info på inbjudan.

Anmälan via epost  med namn och kontaktuppgifter

---

Låt sommarkick-offen gå i trygghetens tecken

Ge lite extra till personalen på kick-offen innan sommaren med en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute, exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders Bergström som är godkänd  instruktör.

Mer info för dig som är intresserad klicka här.

---

Vi presenterar här vår nya föreläsning.

Föreläsningen "Ledarskap och säkerhetstänk", tar upp hur ni får ett säkerhetstänk hos personalen och hur ledningens ledarskap påverkar säkerhetstänket. 
Denna föreläsning innehåller tankar för ett inspirerande ledarskap som påverkar säkerhetstänket hos personalen. Men också inspirerar personalen till att öka sitt säkerhetstänk. Den vänder sig både till arbetsledning och till personal på företag, butiker och organisationer. 

För info och bokning 

---

Boka en utbildning i HLR och Första Hjälpen

Är ni uppdaterade i er HLR- Barn-HLR-, och första hjälpen-kunskap. Helst varje år (enligt HLR-rådet) bör du uppdatera din kunskap för att öka din trygghet att faktiskt gå in och genomföra en HLR-räddning när det behövs.

VI rekommenderar en kombinerad HLR-Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer. Läs mer här

Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

Vårerbjudande till 18/4, boka 5 utbildningar och få den 5:e till halva priset..

---

Boka in oss för utbildning i Hot och våld 

Säkerhets-/trygghetsarbetet på arbetsplatsen är ett kontinuerligt arbete som ska engagera all personal. Hot och våld finns inom många yrkesgrupper, kunskapen är färskvara som behöver uppdateras. Likaså sker det förändringar i arbetsgruppen. Det innebär att de ska ha fått en bra introduktion och utbildning. Det är viktigt att tryggheten tas upp på arbetsplatsträffar. Det kan bland annat handla om hot och våld, olyckor eller påverkan utifrån (stöld, inbrott mm)

Ring 070-555 27 77 för mer information och bokning.

---

Ta en helhetsöversyn och boka in en risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en föreläsning om säkerhetstänkande.

---
---

Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm. 
Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.

Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se 


Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:

Första Hjälpen-utrustning
Madrasser och kuddar från Tempur
Super 10 och annat från Neolife/GNLD

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.

Som återförsäljare till GNLD som säljer produkter kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.

GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.

---
---

GPDR

Du som fått detta nyhetsbrev finns med i mitt register över kontakter. De uppgifter jag har i registret är det som går att få via er hemsida eller genom kontaktuppgifter du givit mig.

Uppgifterna är till för att kunna kontakta er i marknadsföringssyfte och uppdragskontakt.Vill du inte ha kvar/eller ha kvar uppgifterna så gör det genom att skicka ett nej eller ja på nyhetsbrev@abata.se.

Nyhetsbrevet avbokar ni nedan.
Om du inte läser och svarar nu, så kommer en ny chans i nästa utskick. Mer info på vår hemsida.

---
Missing People

 

Vi stödjer