Trygg och säker    

                                                                                                  Nr 1 2019 (årgång 21)

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt tagit del av information från mig. 

 

Årets första nummer presenterar de insatser och utbildningar vi hjälper er med som trygghetshöjande åtgärder.

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.

Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.

Tidigare inspirationsblad hittar du här.

Låt 2019 bli året då ni satsar på personalen och tryggheten. Vi hjälper företag, kommuner mm att skapa ett säkerhetstänk på arbetsplatsen.

Detta genom utbildningar, föreläsningar och rutinskapande åtgärder. Hur ser det ut i ert företag / er organisation? Har ni ett pågående säkerhets/trygghetsarbete som säkrar upp för er personal.

Det lönar sig att arbeta förebyggande, Både mot olyckor och mot hot och våld

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och ta fram och implementera rutiner kan många olyckor och hotoch våld-situationer minskas eller förhoppningsvis helt undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det alltså att skapa en arbetsplats där personalen kan känna trygghet. Både  mot olyckor som kan hända och i verksamheter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig.

Eftersom ledarskapet är en viktig del, så har vi en ny föreläsning "Ledarskap och säkerhetstänk. Mer information se längre ner.

---

Varför inte börja året med en kick-off i trygghetens tecken

Varför inte samla personalen till en uppstart på nya året med en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute, exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders Bergström som är godkänd  instruktör.

Mer info för dig som är intresserad klicka här.

---

Vi presenterar här vår nya föreläsning.

Föreläsningen "Ledarskap och säkerhetstänk", tar upp hur ni får ett säkerhetstänk hos personalen och hur ledningens ledarskap påverkar säkerhetstänket. 
Denna föreläsning innehåller tankar för ett inspirerande ledarskap som påverkar säkerhetstänket hos personalen. Men också inspirerar personalen till att öka sitt säkerhetstänk. Den vänder sig både till arbetsledning och till personal på företag, butiker och organisationer. 

För info och bokning 

---

Boka en utbildning i HLR och Första Hjälpen

Är ni uppdaterade i er HLR- Barn-HLR-, och första hjälpen-kunskap. Helst varje år (enligt HLR-rådet) bör du uppdatera din kunskap för att öka din trygghet att faktiskt gå in och genomföra en HLR-räddning när det behövs.

VI rekommenderar en kombinerad HLR-Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer. Läs mer här

Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

Vårerbjudande till 18/4, boka 5 utbildningar och få den 5:e till halva priset..

---

Boka in oss för utbildning i Hot och våld 

Säkerhets-/trygghetsarbetet på arbetsplatsen är ett kontinuerligt arbete som ska engagera all personal. Hot och våld finns inom många yrkesgrupper, kunskapen är färskvara som behöver uppdateras. Likaså sker det förändringar i arbetsgruppen. Det innebär att de ska ha fått en bra introduktion och utbildning. Det är viktigt att tryggheten tas upp på arbetsplatsträffar. Det kan bland annat handla om hot och våld, olyckor eller påverkan utifrån (stöld, inbrott mm)

Ring 070-555 27 77 för mer information och bokning.

---

Ta en helhetsöversyn och boka in en risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en föreläsning om säkerhetstänkande.

---
---

Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm. 
Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.

Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se 


Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:

Första Hjälpen-utrustning
Madrasser och kuddar från Tempur
Super 10 och annat från Neolife/GNLD

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.

Som återförsäljare till GNLD som säljer produkter kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.

GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.

---

GPDR

Du som fått detta nyhetsbrev finns med i mitt register över kontakter. De uppgifter jag har i registret är det som går att få via er hemsida eller genom kontaktuppgifter du givit mig.

Uppgifterna är till för att kunna kontakta er i marknadsföringssyfte och uppdragskontakt.Vill du inte ha kvar/eller ha kvar uppgifterna så gör det genom att skicka ett nej eller ja på nyhetsbrev@abata.se.

Nyhetsbrevet avbokar ni nedan.
Om du inte läser och svarar nu, så kommer en ny chans i nästa utskick. Mer info på vår hemsida.

---
Missing People

 

Vi stödjer