abata logo
20190509_095247[1]

Trygg och säker

Nr 2 2020 (årgång 22)

Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt tagit del av information från mig.

Får gärna spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.
Alla texter skrivna av Anders Bergström om inte annat anges.

Innehåll i detta nummer:
Erbjudande
Var uppmärksam
Tankar om Riskbedömningar
Har ni planerat för avbrott
Inblåsningar eller inte vid HLR
SMS-livräddare lånat våran hjärtstartare
Hur tänker du gällande det uppkopplade hemmet
Våra utbildningar och produkter

Tidigare inspirationsblad hittar du här.

Kontakta oss på telefon 013-15 11 23 eller epost info@abata.se
Websida

Erbjudande

Tyvärr så av förståeliga skäl kommer det många avbokningar av utbildningar och det kan vi acceptera. Men ser vi på framtiden, så måste den bli ljusare. Därför erbjuder vi nu 10 % (på ordinarie priser) på alla utbildningar ni preliminärbokar för genomförande till och med augusti. Detta för att få igång verksamheten då Coronakrisen har minskat.

Eftersom ingen vet när det lämpar sig att träffas för utbildning igen, så gör vi preliminärbokningar nu. Vi ser framtiden an med er hjälp.


Har ni fått tankar och behöver hjälp med se över er verksamhet ur säkerhets/trygghetsperspektiv så hjälper vi er självklart med det också.

Var uppmärksam

En varning för nya bedrägeriförsök. Nu i Coronatider tar många oärliga möjligheten till att försöka lura oss på olika sätt. Var mer uppmärksam på telefonsamtal och om det ringer på dörren med hänvisning till Corona. Fråga vad de ringer ifrån, lägg på och ring upp själva. Stäng dörren. Är du osäker ta kontakt med anhörig eller någon du litar på.

Lite tankar om hur och varför vi behöver göra riskbedömningar på arbetsplatsen. Detta förutom de krav arbetsmiljödirektiven ställer.

För att veta vilken typ av säkerhet som behövs på arbetsplatsen, så behöver ni göra en riskbedömning. Ni kan göra en riskbedömning på flera olika sätt (se artikeln), men det viktigaste är att göra det och det kontinuerligt.
Riskbedömning bör finnas med i det dagliga arbetet och på olika arbetsplatsmöten. En riskbedömning ska också göras när förutsättningarna på arbetet förändras. Det kan vara förändringar i klienter, brukare, kunder, samhällsklimatet mm. Det gäller också vid förändringar i arbetsstyrkan, arbetsledning, lokaler mm.

Riskbedömning är ett stort begrepp som kan delas......

Läs hela artikeln här
Ledarskap för säkerhet reklambild

Har ni planerat för avbrott?

En aktuell fråga som dykt upp i dessa tider är om ni har någon form av avbrottsplan. Och det gäller inte bara Corona utan även andra allvarliga händelser, såsom inbrott, brand eller andra händelser som påverkar personalens möjlighet att närvara på jobbet mm.

Se över hur ni ska kunna ersätta det som drabbats, så att arbetet kan fortgå. Att i god tid vara förberedd, så lösningarna finns när de behövs.
-Hur återställer vi backupen på datorerna? Gör ni centralt backup med jämna mellanrum eller ligger ansvaret på varje anställd. Om ansvaret ligger på personalen finns det riktlinjer hur det ska göras och när det ska göras?
-Var får vi tag i nya datorer eller annan utrustning? Om ni blir utsatta för inbrott, både på kontor och resa, har ni avtal för att snabbt få fram nya datorer, maskiner mm?
-Behöver vi ordna nya lokaler? Vi eventuell brand, kan ni behöva nya eller tillfälliga lokaler för fortsatt arbete. Och en lokal där det finns den utrustning som ni behöver för att genomföra ert arbete.
-Har vi kontakt med bemanningshjälp? Vid sjukdomar eller olyckor kanske ni behöver ta hjälp av ett bemanningsföretag eller på annat sätt få tag i personal. Att ta en kontakt och klargöra era önskemål innan behovet uppstår underlättar när krisen kommer.
Detta är några frågor som behöver vara besvarade innan det händer.

För mer tankar kontakta oss gärna.

Inblåsningar eller inte vid HLR

På varje utbildning kommer frågan om vi ska göra inblåsningar. Det finns idag många olika åsikter om detta. Vi kan direkt säga att ju mer vi gör ju bättre är det. Bara kompressioner är bättre än inte göra något. Och kompressioner med inblåsningar är bättre än bara kompressioner. Vi kan inte tvinga någon att göra inblåsningar men vi rekommenderar att göra detta. Fram för allt om insats från ambulans riskerar ta mer än ca 3 minuter. För varje kompression vi ger, så är det till för att transportera syre runt i kroppen. Och syret tas upp i cellerna. Så tar det en längre tid till insats av ambulans så minskar syret i kroppen med tiden. Beroende på vart vi befinner oss, så tar det olika lång tid för ambulans. Men en ungefärlig (mycket ungefärlig) framkörningstid i ett mellanstort samhälle kan vara ca 8-12 minuter.
Det finns hjälpmedel i form av olika ansiktsskydd att ha med sig (lämplig påsk/sommar-present till anställda).
Hjärtstartare

SMS-livräddare lånar vår hjärtstartare.

Nu har våran hjärtstartare vi två tillfällen blivit hämtad av en SMS-livräddare. Tyvärr så kan vi inte ha öppet dygnet runt, så vid några tillfällen har vi inte kunnat bistå med hjärtstartare.
Hur tänker du som har en hjärtstartare? Är den registrerad på Hjärtstartaregistret? Registrerar ni den, så kan SOS se den och skicka dit en SMS-livräddare när det behövs.
Även om ni inte kan ha dygnetruntöppet, så blir något bättre än inget.
Ta också och stöldmärk din hjärtstartare för säkerhets skull (vi stöldmärker de vi säljer). Samt ordentliga kontaktuppgifter.

Hur tänker du gällande det uppkopplade hemmet?

I och med den digitala utvecklingen så ökar också riskerna. Nu kommer mer och mer IoT-apparater inom hemmet, IoT står Internet of Things och betecknar alla apparater och enheter som är uppkopplade mot internet. Inom hemmet kan det exempelvis hushållsapparater, robotdammsugare, ljusreglering, värmepumpar mm mm.
Och allt som kopplas upp mot internet innebär en säkerhetsrisk. Visst kan det vara häftigt och kul att kunna koppla upp sig och styra hemmet även när vi inte är där. Men tänk en gång till, behövs det? Har du behov att vara uppkopplad, se också över it-säkerheten. Säker överföring med brandvägg och uppdaterade säkerhetsprogram är väldigt viktigt. Är du själv inte expert på detta, så ta in hjälp av de som kan.

I Stöldskyddsföreningens senaste tidning så finns det flera artiklar om detta.
Trygg och säker en

Läs mer om våra utbildningar och produkter här nedan

Nu kan du boka floating, massage och mental rådgivning hos oss direkt på

Bokadirekt.

Boka in oss för utbildning i Hot och våld

Hantera hot och våld
Säkerhets-/trygghetsarbetet på arbetsplatsen är ett kontinuerligt arbete som ska engagera all personal. Hot och våld finns inom många yrkesgrupper, kunskapen är färskvara som behöver uppdateras.
Har ni inte gått en utbildning i hantera hot och våld så gäller grundutbildning. Denna Trygghetsdag ger den grund alla anställda behöver för att komma in i och förstå säkerhetsarbetet. Vissa arbetsplatser kan också ha ett behov av mer praktisk teknikträning.
Följ upp grundutbildningen med kompletterande kurser.

Boka en utbildning i HLR och Första Hjälpen

Lotta visar (2) (427x640)
Är ni uppdaterade i er HLR- Barn-HLR-, och första hjälpen-kunskap. Helst varje år (enligt HLR-rådet) bör du uppdatera din kunskap för att öka din trygghet att faktiskt gå in och genomföra en HLR-räddning när det behövs.
Vi rekommenderar en kombinerad HLR-Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer.
Boka en utbildning nu, så ni är uppdaterade om det skulle hända.

Höj säkerhetstänket med en trygghetsföreläsning.

Föreläsningen "Säkerhetskultur och säkerhetstänk", tar upp hur ni får ett säkerhetstänk hos personalen och hur ledarskapet påverkar säkerhetstänket.

Denna föreläsning innehåller tankar för ett inspirerande ledarskap som påverkar säkerhetstänket hos personalen. Men också inspirerar personalen till att öka sitt säkerhetstänk. Den vänder sig både till arbetsledning och/eller till personal på företag, butiker och organisationer.

Välj den inriktning ni behöver. Antingen mot arbetsledning och chefer, till de anställda eller både och.
Det kvittar hur mycket riktlinjer, rutiner och utrustning som anskaffas om ni inte får med personalen "på tåget".
För info och bokning

Ta en helhetsöversyn och boka in en risk/säkerhetsgenomgång av arbetsplatsen. Eller en föreläsning om säkerhetstänkande.

Ledarskap för säkerhet reklambild
Personlig skydd banner

Träffas i trygghetens tecken

Samla personalen för en kurs i Personligt skydd. Under 3 timmar går vi igenom självskyddets grunder. Bland annat tips när ni rör er ute, exempelvis till och från jobbet, i arbetet eller en kväll. Men ni får också lära er enkla självförsvarstekniker.
Kursen är framtagen av Svenska Ju-jutsuförbundet och leds av Anders Bergström som är godkänd instruktör.
Mer info för dig som är intresserad klicka här.
Vi är återförsäljare till flera olika hjärtstartare. Det som är viktigt att tänka på vid beställning är var ska den sitta, vilka ska använda den. Då kan vi titta på IP-klassning, ev språk, röst eller bild mm.

Se vilka hjärtstartare vi kan erbjuda.

Hör av dig till oss för köp och frågor om tillbehör.
070-555 27 77 eller info@abata.se
Våra hjärtstartare

Genom oss kan du förutom hjärtstartare skaffa:

Första Hjälpen-utrustning från flera olika lverantörer.
Madrasser och kuddar från Tempur.
Kosttillskott, Super 10 och annat från Neolife/GNLD.

Nu kan du köpa produkter från GNLD direkt på deras hemsida.

Som återförsäljare till GNLD som säljer kosttillskott, hudvård och rengöring ger vi dig nu möjligheten att köpa direkt från deras hemsida , tänk bara på att knappa in vårat återförsäljarnummer 283131.
GNLD har bra produkter som bygger på mycket forskning.
.

Vår YouTube-kanal

Vi stödjer

Logga MPS svart
facebook linkedin 
MailPoet