Kamratstöd

Kamratstöd, är något som ingår i mina utbildningar inom hot och våld samt HLR. Och det är också väldigt aktuellt i dessa osäkra tider. Jag brukar ställa frågan vad betyder begreppen krisgrupp och stödgrupp och det kan dyka upp två

Tänk efter före.

Jag börjar alltid mina kurser med frågan varför utbildning, och då med tanke på hot och våld och HLR som jag utbildar i. Det är två anledningar. Först så finns det krav på arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet. Men fram för allt