Inspirationsblad 3-2017

Nyheter nr 3-2017 finns nu här  Denna gång med tankebaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller skador och olyckor. Spridning av felaktigt facebooksinlägg “Meetoo fullfölj kampanjen med OSA-arbetet på arbetet Självförsvarskurser för dig Trygghetstips inför vinter och jul