Hjärtstartare med video

För högljudda miljöer och situationer där det kan vara svårt att höra hjärtstartarens kommando, så har vi nu blivit återförsäljare för Lifeline hjärtstartare. Lifeline Wiew har en display som förutom ger muntliga instruktioner även ger bilder hur hjärtstartaren ska användas.