Trygghetsansvar

Att känna sig trygg på jobbet är en grund som ska finnas. Vad bygger då tryggheten på? Det finns flera faktorer som påverkar.   En av grundfaktorerna är stressen. Då den negativa stressen som ger ett negativt förhållningssätt. Det minskar