Anders 8 dan i Ju-jutsu kai

På långfredagen under Svenska Ju-jutsuförbundets påskläger blev jag graderad till 8 dan i Ju-jutsu kai. Ju-jutsu kai är en av de mest självförsvarsinriktade kamparter som bygger på självskydd och nödvärnsrätt. Jag började träna Ju-jutsu 1976 och självförsvaret är också grunden till