Flera chefsutbildningar

Nu har det kommit in flera bokningar av hot och våld-utbildning för chefer. På många av mina utbildningar så har det i utvärderingen uttryckts att detta behöver chefen höra. Det är inte på alla kurser cheferna är med, vilket är