Trygg på fritiden

Tyvärr så har det hänt flera överfall i bl a motionsspår under den sista tiden. Känner du dig osäker och behöver lite tankar om hur du ska slippa begränsa dig i din motion. Samla ihop minst 6 kompisar, så ordnar