abata personal

Inom abata så möter ni Anders och Lotta. Det är Anders som drivit företaget sedan 1989 och arbetar främst med Personsäkerhet och Friskvård. Det är också Anders ni träffar eller få prata med när ni kontaktar kontoret. Lotta arbetar främst  inom Medicalområdet. Som utbildare har Lotta hög kompetens i HLR och första hjälpen.

Anders Bergström – Säkerhetscoach/Certifierad massör

abata personal - Anders BergströmSom ni kan läsa under företagets historia, så har jag min grund för att starta företaget inom idrotten. Jag började träna 1976 och 1978 blev jag ordförande inom Linköpings Budoklubbs ju-jutsusektion och även instruktör. Jag har varit huvudinstruktör i Linköpings budoklubb sedan 1981. I klubben har jag förutom suttit som sektionsordförande i 20 år innehaft de flesta posterna inom föreningsstyrelsen. Jag startade även upp kendosektionen 1991 tillsammans med en av Sveriges bästa kendo/iado instruktörer.
I klubben ansvarar jag nu för teknik, gradering och utbildning inom ju-jutsusektionen, speciellt mot instruktörer och dangraderingar.

Engagerad på förbundsnivå

Sedan mitten på 80-talet har jag även varit engagerad på förbundsnivå, både administrativt och som instruktör. Är idag riksinstruktör (8 dan, röd-svart bälte), sitter med i tekniska och riksgraderingskommittén vilken graderar upp alla svartbälten i stilen ju-jutsu kai. Jag är ordförande i utbildningskomittén och ansvarar för stilens instruktörsutbildning i landet. Är också fadder till flera klubbar i landet. Detta innebär också att jag är mycket ute i Sverige och instruerar och håller utbildningar.
Jag har även varit engagerad inom svensk tävlings ju-jutsu. Linköpings Ju-jutsusektion hade under  1990- och 2000-talet fått fram flera väldigt bra tävlande, med flera medaljörer både på SM, EM och VM. Har själv inte tävlat nämnvärt, (dock en fjärdeplats i Gota Open 1991) men varit domare under tretton SM och två EM. Sedan jag utbildade mig till massör har jag varit landslagsmassör mellan 1997-2005. Coachade även våra bronsmedaljörer i par-EM 1997.

För det arbete som jag gjort så har jag fått både Svenska Budo och kampsportsförbundets, Svenska Ju-jutsuförbundets och Östergötlands Idrottsförbunds högsta förtjänsttecken.

Bra utbildningar i hot och våld/självskydd

Så med den erfarenheten kan jag erbjuda bra utbildningar i hot och våld/självskydd i utbildningen ”Jag Är Trygg”. För att kunna tillgodose kunskapsbehovet för de teoretiska delarna i utbildningen, så har jag studerat pedagogik, konflikthantering och gruppdynamik på Linköpings Universitet. På Stockholms Universitet läste jag kursen Säkerhetssamordning. Jag har också under de åren jag varit verksam, förkovrat mig genom faktaböcker och erfarenhet/utvärderingar på de kurser jag genomfört.

Jag har under 90-talet gått flera självförsvarsinriktade utbildningar för instruktörer genom Riksorganisationen för Personsäkerhetsutbildare och Gregers Transkonsult.

Utbildade till massör, handledare och mental rådgivare

Jag utbildade mig till massör 1993.  Jag är också utbildad handledare och mental rådgivare genom SISU.

Över 40 års erfarenhet av självskydd och beteende i konfliktsituationer.
* Flerårig akademisk utbildning i pedagogik och konfliktinriktad psykologi.
* Riktad akademisk utbildning mot säkerhet.
* Utbildad ROP-instruktör i konflikthantering och självskydd för vårdpersonal samt fortbildning i självskydd och ingripandeteknik för väktare, ordningsvakter och polis samt skydd av tjänstevapen och agerande vid vapenhot.
* Utbildad ordningsvakt med tidigare förordnande av RPS (har nu slutat arbeta som ordningsvakt).
* Utbildad Massageterapeut.
* Utbildad i Thoracal mobilisering/andningsmassage enligt Lotorpsmetoden.
* Utbildad Rehabterapeut.
* Utbildad inom Medicinsk fibromassage
* Certifierad massör av Branschrådet Svensk Massage.
* Medlem och ansvarsförsäkrad i Riksförbundet Massörerna.
* Utbildad Hälsoprofilbedömare.
* Utbildad instruktör i HLR.
* Utbildar instruktör  Barn-HLR
* Utbildad Mental rådgivare.
* Utbildare inom SISU (idrottsrörelsens studieförbund)
* Riktad akademisk utbildning mot hälsa och friskvård
* Flera vidareutbildningar inom friskvård.
* Tidigare handledare och lärare på Bergqvist massage och friskvårdsutbildningar.
* Tidigare medlem i RF:s elitidrottscentrums nätverk av mentala rådgivare
* Riksinstruktör och instruktörsutbildare inom svensk idrott.
* Tidigare landslagsmassör.

Kontakta Anders på telefon +46 70 555 27 77 eller E-posta anders@abata.se för mer information och bokning.

Lotta Klang Bergström – Utbildare

abata personal - Lotta Klang BergströmJag har i Abata ansvaret för Medicalsidan. Jag utbildade mig till undersköterska 1983 och började direkt efter utbildningen arbeta på US i Linköping. Där har jag under åren arbetat på flera olika avdelningar, vilket har givit mig en stor och bred erfarenhet inom sjukvårdsområdet.
Jag började träna ju-jutsu 1984 och fick där snabbt ansvaret för området idrottsskador inom Linköpings Budoklubbs ju-jutsusektion och har fortfarande det förtroendet. Detta har gjort att jag under två SM och flertal läger som klubben varit arrangör till, varit deltaktig i eller haft ansvarat för sjukvården. De senaste 10 åren har jag varit sjukvårdsansvarig för förbundets stora påskläger i Linköping med ca 300-350 deltagare.

Utbildad till ambulanssjukvårdare

För att bredda min kompetens, så utbildade jag mig till ambulanssjukvårdare 1996 och har efter det åkt ambulans på flertalet idrotts- och motortävlingar, bl a på Mantorp Park.
Jag har sedan början av 2000-talet föreläst inom området idrottsskador och mot flertalet idrottsföreningar och är utbildare inom SISU.

Utbildad till HLR och D-HLR-instruktör

2004 utbildade jag mig till HLR och D-HLR-instruktör och huvudinstruktör i Kardiologföreningens regi och utbildar inom detta både mot företag, idrotten och privat. Som en fortsättning på detta så utbildade jag mig också till instruktör och huvudinstruktör i Barn-HLR 2012.

Produkter inom första åtgärd och HLR

Eftersom abata erbjuder utbildningar och försäljning av produkter inom första åtgärd och HLR så är det självklart mitt ansvarsområde och jag bistår er gärna med min kompetens inom området.

* Utbildad ambulanssjukvårdare.
* Utbildad instruktör i HLR.
* Utbildad instruktör i D-HLR.
* Utbildad instruktör i Barn-HLR.(tidigare Livräddande första hjälpen till barn)
* Utbildad huvudinstruktör i HLR.
* Utbildad huvudinstruktör i D-HLR.
* Utbildad huvudinstruktör i Barn-HLR
* Instruktör i första åtgärd och olycksfall.
* Utbildad instruktör inom idrotten.
* Utbildare inom SISU (idrottsrörelsens studieförbund)
* Utbildad inom massage.

Kontakta Lotta på telefon +46 70 515 23 10 eller E-posta lotta@abata.se för mer information och bokning.